Op welke manier ondersteunt AI de toekomstige controlekamer?

Artificial Intelligence (AI), of Kunstmatige Intelligentie (KI) is niet meer weg te denken in onze samenleving. Ook niet in de controle- of meldkamer, de plek waar het belang van de maatschappij of van een organisatie centraal staat. De komende jaren zal er een enorme transformatie zijn van de controlekameromgeving door de opkomst van technologische innovaties en door de veranderende eisen van een multigenerationeel personeelsbestand.

Dat laatste houdt meer bepaald in dat de jongere generaties die aan de slag gaan in een controlekamer op een flexibele manier willen werken. AI en machine learning technologie zullen de komende jaren helpen om de werkdruk van de operators te verlichten, zoals geautomatiseerde waarschuwingen die op een intelligente manier de juiste processen en personen in actie brengen.