Hybride werken in een controlekamer, is dat haalbaar?

Ja, hybride werken is mogelijk in een controlekamer. Het vraagt weliswaar een goede planning en implementatie om de continuïteit van het werk veilig te stellen. Een hybride werkplek maakt namelijk gelukkiger, en dat is lang niet het enige voordeel.

In een controlekamer zijn medewerkers verantwoordelijk voor het monitoren en beheren van complexe processen, systemen of situaties (verkeersleiding, procesbeheer, beveiligingsbewaking, …). Sommige functies kunnen daarom niet volledig op afstand uitgevoerd worden. Bepaalde aspecten van het werk zijn echter wel geschikt daarvoor!

Voor het implementeren van hybride werken in een controlekamer zijn de volgende factoren van belang:

  • betrouwbare technologie voor communicatie, gegevensdeling en samenwerking;
  • strenge veiligheidsmaatregelen;
  • de juiste taakverdeling (om te bepalen welke taken vanop afstand mogelijk zijn);
  • training en communicatie;
  • een flexibel werkschema;