Activity-based werken: enkele voordelen

In onze vorige blog benadrukten we het belang van een flexibele werkplek. Een kantoor dat ingericht is op maat van de noden van de organisatie en haar medewerkers. En daar speelt activity-based werken een grote rol in.

Wat is activity-based werken?

Activity-based werken wil zeggen dat je voor elke activiteit of taak een geschikte werkomgeving creëert binnen je organisatie. Dit zijn ruimtes waar een medewerker met focus kan werken of een creatieve brainstormsessie kan houden met een collega. Maar dat kan evengoed de mogelijkheid tot thuiswerk zijn. Het is een nieuwe manier van werken afgestemd op:

  • de werknemer zelf,
  • en op diens specifieke activiteiten en behoeften.

Zo krijgt elke medewerker de kans om zijn of haar werk zelf te organiseren en op de meest productieve manier uit te oefenen.

activity-based kantoorinrichting

De voordelen van een activity-based kantoor

Een activity-based kantoor (lees: meerdere ruimtes) is nog niet zodanig ingeburgerd als het welbekende landschapskantoor (lees: één grote open ruimte). Toch heeft een activity-based inrichting heel wat voordelen.

  1. Meer beweging

Misschien wel het belangrijkste voordeel van activity-based werken. Door af en toe van ruimte te veranderen, sta je onbewust vaker recht en beweeg je meer. Je doorbreekt het zittend patroon en bent actiever. Dat heeft op zijn beurt een positieve impact op zowel de geest als het lichaam (minder kwaaltjes zoals rug- of nekpijn, …).

  1. Vlottere communicatie en uitwisseling van kennis

Doordat je werkt volgens de ruimte die je nodig hebt voor een specifieke activiteit, kom je sneller in contact met elkaar (bv. met een collega van een andere afdeling). De structuur is losser en hierdoor vlot zowel de communicatie als het delen van informatie en kennis wat meer.

  1. Hogere productiviteit

Wat voor de ene medewerker goed werkt, werkt net omgekeerd voor de andere. In dat geval heeft een activity-based kantoor als grote voordeel dat iedereen de ruimte kan kiezen die het best past (in functie van een bepaalde taak of nood). Zo krijg je gelukkigere medewerkers die productiever werken.

Een nieuwe manier van werken voor iedereen?

Ben je helemaal overtuigd van deze nieuwe manier van werken? Dan is het wel belangrijk om eerst na te gaan of dit binnen je organisatie past en vooral gepast is voor jouw medewerkers. Welke taken worden er momenteel uitgevoerd en welke ruimtes dienen er in dat geval aanwezig te zijn? Of welke medewerkers verkiezen eerder één vaste werkplek?

Heel wat vragen om rekening mee te houden. En daar helpen wij graag bij. Met oog voor jouw specifieke bedrijfsactiviteiten en beschikbare ruimte en middelen, adviseert Ergo-Lab over welke kantoorinrichting het meest geschikt is.